Termeni şi condiţii

Documente contractuale
Prin înregistrarea unei comenzi pe site, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul îşi derulează operaţiunile comerciale.

Notificarea primită de către cumpărător, după efectuarea comenzii are rol de informare şi nu reprezintă acceptarea comenzii. Această notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

Pentru motive justificate, vânzătorul îşi rezervă dreptul de a modifica cantitatea bunurilor şi/sau serviciilor din comandă. Dacă modifică cantitatea de bunuri şi/sau servicii din comandă va anunţa cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numărul de telefon puse la dispoziţia vânzătorului la efectuarea comenzii şi va returna suma achitată.

Contractul se consideră încheiat între vânzător şi cumpărător în momentul primirii de către cumpărător de la vânzător, prin intermediul poştei electronice şi/sau SMS a notificării de expediere a comenzii.

Documentul şi informaţiile puse la dispoziţie de către vânzător pe site vor sta la baza contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanţie emis de către vânzător sau un furnizor al acestuia pentru bunurile achiziţionate.

Politica de vânzare online
Accesul în vederea efectuării unei comenzi îi este permis oricărui client/cumpărător.
Pentru motive justificate KO by Karina Ochis îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul clientului/cumpărătorului în vederea efectuării unei comenzi şi/sau la unele din modalităţile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activităţii clientului/cumpărătorului pe site, acţiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel KO by Karina Ochis. În oricare dintre aceste cazuri, clientul/cumpărătorul poate contacta KO by Karina Ochis pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor sus menţionate.

Comunicarea cu vânzătorul se poate realiza prin interacţiunea directă cu acesta sau prin adresele menţionate la secţiunea „contact” din site. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informaţiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

În cazul unui volum de trafic neobişnuit de mare provenit din partea unei reţele de internet, KO by Karina Ochis îşi rezervă dreptul de a cere clienţilor/cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vederea protejării informaţiei din cadrul site-ului.

KO by Karina Ochis poate publica pe site informaţii despre bunuri şi/sau servicii şi/sau promoţii practicate de către acesta sau de către oricare alt terţ cu care KO by Karina Ochis are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil.

Toate tarifele aferente bunurilor şi/sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) sau euro (EUR) şi includ T.V.A

În cazul plăţilor online vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de cumpărător, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai cumparatorul

Toate informaţiile folosite pentru descrierea bunurilor şi/sau a serviciilor disponibile pe site (imagini statice/dinamice/prezentări multimedia etc.) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

Dreptul de proprietate intelectuală şi industrială
Conţinutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text şi/sau conţinut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a KO by Karina Ochis, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obţinute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licenţe de utilizare şi/sau publicare).

Clientului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terţe părţi, modificarea şi/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conţinut în orice alt context decât cel original intenţionat de KO by Karina Ochis, includerea oricărui conţinut în afara site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al KO by Karina Ochis asupra conţinutului precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea conţinutului, decât cu acordul scris expres al KO by Karina Ochis.

Orice conţinut la care clientul/cumpărătorul are şi/sau obţine acces prin orice mijloc, se află sub incidenţa documentului, în cazul în care conţinutul nu este însoţit de un acord de utilizare specific şi valid încheiat între KO by Karina Ochis şi acesta, şi fără nicio garanţie implicit sau expres formulată din partea KO by Karina Ochis cu referire la acel conţinut.

Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera şi/sau utiliza conţinut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile documentului.

În cazul în care KO by Karina Ochis conferă clientului/cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conţinut, la care clientul/cumpărătorul are sau obţine acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conţinuturi definite în acord, numai pe perioada existenţei acestuia sau acestor conţinuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condiţiilor definite, în cazul în care acestea există şi nu reprezintă un angajament contractual din partea KO by Karina Ochis pentru respectivul client/cumpărător sau oricare alt terţ care are/obţine acces la acest conţinut transferat, prin orice mijloc şi care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conţinut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

Niciun conţinut transmis către client sau cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu constituie o obligaţie contractuală din partea KO by Karina Ochis şi/sau al angajatului/prepusului KO by Karina Ochis care a mijlocit transferul de conţinut, în cazul în care aceasta există, faţă de respectivul conţinut.

Este interzisă orice utilizare a conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl insoţeşte, în cazul în care acesta există.

Comanda
Clientul/Cumpărătorul poate efectua comenzi pe site, prin adăugarea bunurilor şi/sau serviciilor dorite în coşul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin una dintre modalităţile indicate expres. Odată adăugat în coşul de cumpărături, un bun şi/sau un serviciu este disponibil pentru achiziţie în măsura în care există stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui bun/serviciu în coşul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage dupa sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a bunului/serviciului.

Prin finalizarea comenzii cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete şi adevărate la data plasării comenzii.

Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte că vânzătorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de vânzător, în orice situaţie în care este necesară contactarea cumpărătorului.

Vânzătorul poate anula comanda efectuată de către cumpărător, în urma unei notificări prealabile adresate cumpărătorului, fără nicio obligaţie ulterioară a vreunei părţi faţă de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

 1. Neacceptarea de către banca emitentă a cardului cumparatorului, a tranzacţiei, în cazul plăţii online
 2. Invalidarea tranzacţiei de către procesatorul de carduri agreat de KO by Karina Ochis, în cazul plăţii online
 3. Datele furnizate de client/cumpărător, pe site sunt incomplete şi/sau incorecte

În cazul în care cumpărătorul decide să se retragă din contract, acesta va contacta echipa KO by Karina Ochis la office@kobykarinaochis.com în prima zi de la achiziţionarea produselor.

În cazul în care clientul/cumpărătorul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, trebuie să returneze şi eventualele cadouri care au însoţit produsul respectiv. În cazul în care comanda este achitată, vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 zile de la data informării vânzătorului de către cumpărător asupra deciziei sale de retragere din contract. Suma va fi returnată prin restituire în contul din care a fost efectuată plata.

Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei până la primirea bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuşi bunurile (se va lua data cea mai recentă)

În cazul în care un bun şi/sau serviciu comandat de către cumpărător, nu poate fi livrat de către vânzător, acesta din urmă va informa clientul/cumpărătorul asupra acestui fapt şi va returna în contul cumpărătorului contravaloarea bunului şi/sau serviciului, în termen de maxim 7 (şapte) zile de la data la care vânzătorul a luat la cunoştinţă acest fapt sau de la data la care cumpărătorul şi-a exprimat în mod expres intenţia de reziliere a contractului.

Bunuri/servicii pentru care nu se asigură dreptul de retragere
Sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract următoarele:

 1. Contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al cumparatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către vânzător
 2. Furnizarea de bunuri şi/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care vânzătorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere
 3. Furnizarea de bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de cumpărător sau personalizate în mod clar
 4. Furnizarea de înregistrări audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate după livrare
 5. Furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al cumparatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere

Confidenţialitate

KO by Karina Ochis va păstra confidenţialitatea informaţiilor de orice natură pe care le furnizaţi. Dezvăluirea informaţiilor furnizate se va putea face doar în condiţiile menţionate în prezentul document.

Nicio declaraţie publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terţe părţi nu va fi făcută de cumpărător/client cu privire la comandă/contract fără consimţământul prealabil scris al vânzătorului.

Prin transmiterea de informaţii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiţi vânzătorului acces nerestricţionat şi irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afişa, modifica, transmite şi distribui aceste materiale sau informaţii. Sunteţi, de asemenea, de acord ca vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informaţii, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-aţi trimis prin intermediul site-ului. KO by Karina Ochis nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

Prin înscrierea în baza de date a KO by Karina Ochis, clientul/cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai KO by Karina Ochis: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii în vederea îndeplinirii obiectului contractului încheiat între cumpărător și vânzător, precum și de agenții de stat, guvernamentale, atunci când legislația specifică prevede acest lucru; cât și de alte companii cu care KO by Karina Ochis poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și/sau a serviciilor etc.

Publicitate

Newsletterele KO by Karina Ochis sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de KO by Karina Ochis. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

În momentul în care, clientul îşi crează un cont pe site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de newslettere.

Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment prin contactarea KO by Karina Ochis în acest sens sau prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la vânzător.

Renunțarea la primirea newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul document.

Facturare – plată

Prețurile bunurilor și serviciilor afișate în cadrul site-ului www.kobykarinaochis.com includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă. Vânzătorul va emite către cumpărător o factură pentru bunurile și serviciile livrate, obligația cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Vânzătorul va transmite cumpărătorului factura aferentă comenzii ce conține bunuri și/sau servicii vândute de KO by Karina Ochis, cu excepția bunurilor și/sau serviciilor vândute de partenerii KO by Karina Ochis, precum şi pentru orice alte plăți aferente comenzii, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în contul cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de cumpărător în contul său.

Pentru o corecta comunicarea facturii aferente comenzii, cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei comenzi, existente în cont.

Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către KO by Karina Ochis în contul sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în contul său.

În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 de ore în cont, te rugăm să ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: office@kobykarinaochis.com.

Datele cardului de plată ale clientului/utilizatorului/cumpărătorului nu vor fi accesibile KO by Karina Ochis și nici nu vor fi stocate de către de KO by Karina Ochis sau de către procesatorul de plăți integrat în site, ci doar de către instituția de autorizare a tranzacției sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei identitate clientul/utilizatorul/cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

Livrarea bunurilor

Vânzătorul va asigura pregătirea corespunzătoare a serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzătorul va efectua livrarea serviciilor atât pe teritoriul României, cât și la nivel internațional.

Garanții

Cumpărătorul poate salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește documentele ce stau la baza serviciile prestate.

Răspundere

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricărei din obligațiile sale conform comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea bunurilor și serviciilor după livrare și în special pentru pierderea acestora.

Prin crearea contului și/sau utilizarea conținutului și/sau plasarea comenzilor, clientul/utilizatorul/cumpărătorul acceptă în mod expres și fără echivoc termenii și conditiile site-ului în ultima versiune actualizată care este comunicată în cadrul site-ului, existentă la data creării contului și/sau utilizării conținutului și/sau la data plasării comenzii.

Ulterior creării contului utilizarea conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra termenilor și condițiilor site-ului și/sau a versiunilor actualizate ale termenilor și condițiilor site-ului.

Termenii și condițiile site-ului pot fi modificați oricând de către KO by Karina Ochis, aceștia fiind opozabili clienților/utilizatorilor/cumpărătorilor de la data afișării în site. Acceptarea termenilor și condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din site și/sau prin trimiterea comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.

Înscrierea de comentarii, întrebări și răspunsuri

Înscrierea de întrebări și răspunsuri se poate face, de către utilizatori/clienți/cumpărători, prin contactarea la adresa de e-mail office@kobykarinaochis.com. Informațiile înscrise pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la caracteristicile și modul de folosire al unui produs sau serviciu.

Pentru sesizări sau reclamații legate de bunul și/sau serviciul achiziționat, cumpărătorii pot contacta compania printr-un e-mail la adresa office@kobykarinaochis.com. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau sesizărilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, KO by Karina Ochis are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care ne sunt furnizate.

Scopul colectării datelor este:

 1. Informarea clienților/cumpărătorilor privind situația contului lor inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și/sau serviciile achiziționate
 2. Trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (email, SMS)
 3. De cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul clientului/cumpărătorului.

Prin completarea datelor în formularul de creare de cont și/sau de comandă, cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a KO by Karina Ochis, și își dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus.

Prin citirea documentului ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Str. Iuliu Maniu, 7 Oradea, România, vă puteți exercita, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Str. Iuliu Maniu, 7 Oradea, România, vă puteți exercita dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

 1. Rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte
 2. Transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date
 3. Notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

De asemenea, KO by Karina Ochis poate furniza datele cu caracter personal ale cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate prin care garantează ca aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre, asigurători.

Informațiile cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

Forţa majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

Legea aplicabilă – jurisdicţia

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute intre KO by Karina Ochis și clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din Oradea.

DATE PERSONALE

Informațiile utilizatorilor website-ului www.karinaochis.com sunt confidențiale și vor putea fi folosite numai pentru comunicări comerciale cu partenerii acestuia. Orice date specifice privitoare la situația și starea produselor se pot obține contactându-ne online, la coordonatele cuprinse în prezentul website.

Pe website-ul www.karinaochis.com, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin prin accesarea contului și parolei personale. Vânzătorul S.C. KO BY KARINA OCHIS S.R.L. nu poate fi făcut responsabil pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

SECURITATE DATELOR PERSONALE ȘI A INFORMAȚIILOR

Datele personale introduse de către cumpărător vor fi folosite de Vânzător numai în scopul declarat al acestui website. Informațiile din formularul de comandă sunt necesare pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, livrarea produselor comandate, anunțarea promoțiilor în curs etc. și în niciun caz nu vor fi furnizate unei terțe părți.

Vânzătorul garantează confidențialitatea anumitor informații. Aceste date nu există fizic pe serverele care rulează website-ul www.karinaochis.com, ele fiind accesibile numai de către personalul autorizat al Societății prin rețeaua internă. Fiecare utilizator are dreptul de a vedea numai propriile sale date personale pe care le-a introdus.

Webite-ul www.karinaochis.com folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul Societății.

Ultima actualizare: 2 iunie 2018